Trường Tiểu học Phú Long, nằm trên khu phố Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương